ADATVÉDELEM

1.Az adatvédelemről röviden

Általános

A következőkben bemutatjuk Önnek, hogy mi történik személyes adataival, miután felkereste honlapunkat. Személyes adatoknak nevezzük azokat az adatokat, amellyel Önt azonosítani lehet. Az adatvédelemmel kapcsolatban további információkat talál az ezen szöveg végén található adatvédelmi nyilatkozatunkban.

Adatgyűjtés a honlapunkon

Hogyan történik az adatgyűjtés ezen a weboldalon?

A weboldal adatait a weboldal üzemeltetője dolgozza fel. A weboldal üzemeltetőjének adatai elérhetők az Impresszumban.

Hogyan történik az adatkezelés?

Bizonyos adatokhoz úgy jutunk hozzá, hogy Ön azokat megadja nekünk. Ezek például olyan adatok, amelyek egy űrlap kitöltése során keletkeznek.
Más adatokat a weboldal felkeresése során automatikusan kapunk meg informatikai rendszerünk segítségével. Ezek főként technikai adatok (pl. a webböngésző típusa, operációs rendszer vagy a weboldal felkeresésének időpontja). Amint felkeresi weboldalunkat, ezek az adatok tárolódnak.

Mire használjuk fel a tárolt adatokat?

Az adatok egy részét azért tároljuk, hogy a weboldal hibátlan működését biztosítsuk. A többi adatot a felhasználó szokások elemzéséhez gyűjtünk.

Milyen jogai vannak Önnek az adataira vonatkozóan?

Bármikor jogában áll ingyenesen információkat kérni az Ön személyes adatainak eredetéről és arról, hogy ki és milyen céllal gyűjtötte ezeket az adatokat. Ezenkívül kérheti az adatai helyesbítését, zárolását és törlését. Ezzel, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdésekben bármikor fordulhat hozzánk az Impresszumban megadott címen. Egyéb esetben panasszal élhet az illetékes hatóságnál.
Emellett joga van ahhoz, hogy bizonyos körülmények között a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérje. Az erre vonatkozó részleteket az adatvédelmi nyilatkozat „A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog” című bekezdésében találja.

Harmadik féltől származó adatelemző és egyéb eszközök

A weboldalunk felkeresésekor a weboldal-látogatási szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ez ún. sütik és elemzőprogramok segítségével történik. Böngészési tevékenységét anonim módon elemezzük, és Ön ez alapján nem beazonosítható. Kifogást emelhet a böngészőtevékenység elemzése ellen, vagy bizonyos szoftvereszközök használatával meggátolhatja azt. Részleteket az adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.
Kifogást emelhet a böngészőtevékenység elemzése ellen. Ennek lehetőségeiről az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

2. Általános rendelkezések és kötelező információk

Adatvédelem

Az oldal üzemeltetője nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. Bizalmasan és a vonatkozó törvényi előírások, valamint jelen adatvédelmi nyilatkozat szerint kezeljük személyes adatait.
A weboldal használatakor különféle személyes adatokat szolgáltat nekünk. Személyes adatoknak nevezzük azokat az adatokat, amelyekkel Önt azonosítani lehet. Jelen adatvédelmi nyilatkozat részletezi, hogy milyen adatokat gyűjtünk Öntől és mire használjuk azokat. Azt is részletesen leírja, hogyan és milyen céllal történik mindez.
Kiemeljük azonban, hogy az internetes adatátvitel során (például email útján történő kommunikáció) biztonsági kockázatok léphetnek fel. Harmadik féllel való kommunikáció során kockázatmentes adatvédelem nem létezik.

Az adatfeldolgozásért felelőse

Az ezen a gyűjtött adatok feldolgozásáért felel:

TCS
Tunnel Construction Services GmbH

Sauldorf 69
A-5232 Kirchberg bei Mattighofen
Tel.: +43 664 814 85 28
Email: zoltan.buff@tunneling.at

A felelős olyan természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (például nevek, email-címek, stb.) feldolgozásának céljáról és eszközeiről.

Adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonása

Számos adatfeldolgozási folyamat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Jogában áll visszavonnia egy, már megadott hozzájárulást. Ehhez elég, ha ír nekünk egy emailt. A visszavonásig bejelentéséig történt adatfeldolgozás a visszavonástól függetlenül jogszerűnek minősül.

Az adatgyűjtés valamint célzott hirdetések elleni tiltakozáshoz való jog különleges esetei (Általános adatvédelmi rendelet 21. cikke)

Ha az adatfeldolgozás az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés e) vagy f) pontja szerint történik, bármikor jogában áll tiltakozást benyújtania a személyes adatainak feldolgozása ellen, különleges helyzetből fakadó okok miatt; ez a rendeletben foglalt profilalkotásra is vonatkozik. Az adatfeldolgozás jogalapját a jelen adatvédelmi nyilatkozat taglalja. Ha kifogással él, akkor megszüntetjük az Ön személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha olyan bizonyítható kényszerítő erejű indokunk van a további adatfeldolgozásra, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy ha az adatfeldolgozás jogorvoslati kérelmek gyakorlását, érvényesítését vagy megvédését szolgálják (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – Általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének 1. bekezdése a tiltakozásról).
Ha személyes adatait célzott hirdetések küldéséhez használják fel, akkor Önt megilleti annak a joga, hogy bármikor kifogással élhessen az hirdetési célú adatfeldolgozás ellen, ez az internetes profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az a célzott hirdetésekkel áll összefüggésben. Amennyiben kifogást emel, személyes adatait többé nem használjuk fel célzott hirdetésekre (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – Általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének 2. bekezdése tiltakozásról).

Panaszok benyújtása az illetékes hatósághoz

Az Általános adatvédelmi rendelet megsértése esetén az érintett személyeknek fellebbezési joguk van a felügyeleti hatósághoz, különösen szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A panaszhoz fűződő jog nem érint más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Adattovábbítás joga

Joga van ahhoz, hogy azokat az adatokat, amelyeket az Ön beleegyezésével vagy szerződés teljesítése keretében automatikus módon gyűjtünk, az Ön számára vagy harmadik fél számára szabványos, gépileg feldolgozható formában továbbíthassa. Amennyiben az adatok közvetlen továbbításához másik személyre is szükség van, ez csak akkor lehetséges, ha technikai szempontból is kivitelezhető.

SSL-, ill. TLS-titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak – mint például rendelések és ajánlatkérések – védelme céljából SSL-, ill. TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolat arról ismerhető fel, hogy a böngésző címsorában a „http://” kifejezés „https://”-re változik, és megjelenik benne egy lakat szimbólum.
Ha az SSL-, ill. TLS-titkosítás aktív, az Ön által továbbított adatok harmadik fél számára nem olvashatók.

Információ, zárolás, törlés és helyesbítés

A hatályos jogi rendelkezések keretein belül bármikor jogában áll ingyenes információszolgáltatást kérni a tárolt személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, és szükség esetén joga van ezen adatok kijavítására, zárolására vagy törlésére. Ezzel, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdésekben bármikor fordulhat hozzánk az Impresszumban megadott címen.

Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog

Emellett joga van ahhoz, hogy bizonyos körülmények között a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérje. Ezzel kapcsolatban bármikor fordulhatnak hozzánk az Impresszumban megadott elérhetőségen. Az adatfeldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben alkalmazható:

  • Ha megkérdőjelezi az általunk tárolt személyes adatainak helyességét, időre van szükségünk az állítása felülvizsgálatához. A felülvizsgálat időtartama alatt joga van kérni tőlünk, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását.
  • Ha a személyes adatainak feldolgozása jogtalanul történt/történik, a törlés helyett kérheti az adatfeldolgozás korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk a személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk a jogi követelések érvényesítésére vagy védelmére, akkor joga van kérni személyes adatainak törlése helyett azok feldolgozásának korlátozását.
  • Ha az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikke 1. bekezdése szerinti tiltakozást nyújtott be, mérlegelni kell az Ön és a mi érdekeinket. Amíg nem dől el, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, joga van kérni tőlünk, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását.

Amennyiben Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozását, ezeket az adatokat „tárolásuktól függetlenül” csak az Ön hozzájárulásával, felhatalmazással, jogi kérelmek gyakorlásával vagy megvédésével, illetve egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelmében vagy az Európai Unió és annak tagállamai közös érdekében lehet feldolgozni.

Tiltakozás reklámcélú emailek ellen

Az adatközzétételi kötelezettség keretein belül nyilvánosságra került elérhetőségek és kapcsolati adatok nem kifejezett kérésre történő marketingcélú továbbítása tiltott. Az oldalak üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy jogi lépésekhez folyamodjon, ha a személyes adatokat hirdetések formájában, például kéretlen emailekként továbbítják.

3. Adatgyűjtés a weblapunkon

Sütik

Az internetes oldalak gyakran alkalmaznak ún. sütiket. A sütik nem károsítják a számítógépet, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik segítségével ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tesszük. A sütik olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek a számítógépére mentődnek el és amelyeket a böngésző tárol.
Az általunk használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-süti”. A sütik a weblap megtekintése után automatikusan törlődnek. Más sütik az eszközén tárolódnak, amíg törli őket. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük böngészőjét a következő látogatásakor.
Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy értesülhessen arról, ha a weboldalak sütit helyeznek el számítógépén, és szabályozhatja, hogy a sütiket csak meghatározott esetekben fogadja, vagy teljesen elutasítsa, illetve a sütiket a böngésző bezárásával automatikusan törölje. A sütik letiltása korlátozhatja a weboldal funkcionalitását.
Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához vagy az Ön által kívánt bizonyos funkciók ellátásához (például bevásárlókosár) szükséges sütik az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikke 1. bekezdés f) pontja szerint tárolódnak. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a sütik tárolása ahhoz, hogy technikailag hibátlan és optimális szolgáltatást tudjon nyújtani. Ha egyéb sütik (pl. böngészési tevékenységet elemző sütik) is tárolódnak, akkor az adatvédelmi nyilatkozat részletezi ezeket.

Szervernapló adatai

Az oldalak üzemeltetője automatikus módon ún. szervernaplókban gyűjt és tárol adatokat, amelyeket böngészője továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és böngésző verziója
  • Operációs rendszer típusa
  • Hivatkozó URL
  • Lekérdezést indító számítógép hostneve
  • Lekérdezés időbélyegzője
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.Ezen adatok gyűjtése az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint megy végbe. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a műszakilag hibamentes megjelenítéshez és a webhely optimalizálásához. Ehhez a szerver naplófájljait rögzíteni kell.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül keres meg bennünket, az azon megadott mezőket, illetve kapcsolattartási adatait csak a megkeresés feldolgozása érdekében és további kérések megválaszolására tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább harmadik félnek.
A kapcsolatfelvételi űrlapra felvitt adatok feldolgozására kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kerül sor (Általános adatvédelmi rendelet, 6. cikk, 1. bekezdés a) pontja). Beleegyezését bármikor visszavonhatja. Ehhez elég, ha ír nekünk egy emailt. A visszavonásig bejelentéséig történt adatfeldolgozás a visszavonástól függetlenül jogszerűnek minősül.
A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott információk mindaddig megmaradnak, amíg nem kéri tőlünk törlésüket, az adattároláshoz adott hozzájárulását visszavonja, vagy megszűnik az adattárolás oka (például az adatfeldolgozás már megtörtént). A kötelező rendelkezések, különös tekintettel a megőrzési időszakokra, változatlanok maradnak.

Megkeresés emailben, telefonon vagy faxon

Ha emailben, telefonon vagy faxon keresztül keres meg bennünket, rögzítjük a megkeresését, valamint minden abból fakadó személyes adatot (név, megkeresés) a későbbi tárolás és adatfeldolgozás céljából. Ezeket az adatokat az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk tovább harmadik félnek.
Az adatok feldolgozása az Általános adatvédeli rendelet 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja szerint történik, amennyiben az Ön megkeresése szerződéssel áll összefüggésben vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásával. Minden más esetben a feldolgozás az Ön beleegyezésén (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1. bekezdés a) pontja) és/vagy jogos érdekeinken (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1. bekezdés f) pontja) pontján alapul) alapul, mivel jogos érdekünk a ténylegesen nekünk címzett kérelmek feldolgozása.
Az Ön által a megkeresés során megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg nem kéri tőlünk, hogy töröljük, vagy vissza nem vonja a tároláshoz való hozzájárulását, vagy megszűnik az adattárolás oka (például az adatfeldolgozás már megtörtént). A kötelező rendelkezések, különös tekintettel a megőrzési időszakokra, változatlanok maradnak.

4. Hírlevél

Hírlevél-adatok

Ha szeretne feliratkozni a website-on található hírlevelünkre, szükségünk van az Ön email-címére, valamint olyan információkra, amelyek alapján bizonyítható, hogy Ön az email-cím tulajdonosa, és beleegyezik abba, hogy megkapja a hírlevelet. Több adatot nem vagy csak önkéntes beleegyezés alapján gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk továbbítására használjuk, és nem adjuk tovább harmadik személyeknek.
A hírlevél regisztrációs űrlapjába bevitt adatok feldolgozására kizárólag az Ön hozzájárulása alapján kerül sor (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1. bekezdés a) pontja). Bármikor visszavonhatja az adatok tárolására, az email-címre és a hírlevél elküldésére való vonatkozó hozzájárulását, például a hírlevél „Leiratkozás” linkjével. A visszavonásig bejelentéséig történt adatfeldolgozás a visszavonástól függetlenül jogszerűnek minősül.
A hírlevél-feliratkozás céljából nálunk tárolt adatokat a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk és a leiratkozás után töröljük. A nálunk más célokra tárolt adatokat ez nem érinti.

5. Beépülő modulok (pluginok) és eszközök

YouTube haladó adatvédelemmel

A weboldalunk a YouTube beépülő moduljait használja. Az oldal üzemeltetője: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
A YouTube-ot haladó adatvédelmi módban használjuk. Ez a mód a YouTube szerint azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol információkat a webhely látogatóiról, mielőtt azok a videót megnézik. A továbbfejlesztett adatvédelmi mód azonban nem feltétlenül zárja ki az adatok megosztását a YouTube partnerekkel. Vagyis a YouTube „attól függetlenül, hogy megnézi-e a videót”, a Google DoubleClick szolgáltatáshoz kapcsolódik.
Miután elindít egy YouTube-videót a weboldalunkon, csatlakozik a YouTube szervereihez. Ezzel közli a YouTube szerveréve, melyik oldalunkat látogatta meg. Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, a YouTube számára lehetővé teszi, hogy böngészési viselkedését közvetlenül társítsa a személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.
Ezenfelül egy videó elindítása után a YouTube különféle sütiket tárolhat az eszközén. Ezeknek a sütiknek a segítségével a YouTube információkat szerezhet weboldalunk látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videómegtekintési statisztikák rögzítésére, a felhasználói élmény javítására és a csalások megelőzésére használják. A sütik addig maradnak az eszközén, amíg nem törli őket.
Bizonyos esetben egy YouTube-videó elindítása után más adatfeldolgozási műveleteket indíthatunk el, amelyek felett nincs befolyásunk.
A YouTube használatát az online ajánlataink tetszetős bemutatásának érdekében használjuk. Ez az alapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk, 1. bekezdés f) pontjában taglalt jogos érdeknek.
További információt talál a YouTube adatvédelmi elveiről a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában: https://policies.google.com/privacy?hl=de.