Karawanken

Lokacija: Jesenice – Slovenija
Pričetek gradnje: oktober 2020
Status: zaključeno – april 2021
Vrsta: železniški predor – sanacija
Dolžina: približno 4000m
Naročnik: STRABAG AG

Železniški predor Karavanke povezuje Avstrijo s Slovenijo. Po več kot 100 letih uporabe predora, je bilo potrebno v nejmu prilagoditi varnostne standarde. Obstoječi zidani obok je bil pri tem delno saniran z brizgano betonsko konstrukcijo. Poleg tega so bili izkopani dodatni tehnični prostori za nadzor vožnje vlakov, ter na novo postavljena drenaža ter kabelska korita. Vsa izkopna dela kot tudi vsa sanacijska dela so naši delavci izvedli strokovno