VARSTVO PODATKOV

1. Varstvo osebnih podatkov na enem mestu

Splošni napotki

S pomočjo splošnih napotkov lahko dobite vpogled v to, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete našo spletni stran. Osebni podatki, so vsi podatki s katerimi se lahko osebno identificirate. Podrobne informacije o temi varstvo podatkov, lahko razberete iz tega teksta pri poglavju Pojasnilo o varstvu podatkov.

Evidentiranje podatkov na naši spletni strani

Kdo je odgovoren za evidentiranje podatkov na naši spletni strani?

Z obdelavo podatkov na tej spletni strani, se ukvarja upravljalec spletne strani. Njegove podatke najdete na spletni strani pod zavihkom vpogled.

Kako shranjujemo vaše podatke?

Vaši podatki, se shranjujejo tudi na ta način, da nam jih sami posredujete. Gre se npr. za podatke, katere vnesete v kontaktni formular.

Ostali podatki se pri obisku na spletni strani evidentirajo samodejno s strani naših IT-sistemov. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali ura priklica strani). Evidenca teh podatkov poteka samodejno, takoj ko obiščete našo spletno stran.

V katere namene uporabljamo vaše podatke?

Del podatkov je uporabljen za nemoteno delovanje spletne strani. Drugi podatki pa so lahko uporabljeni za analizo vaših brskalnih navad.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki?

Pravico imate, da kadarkoli brezplačno pridobite podatke o poreklu, sprejemniku in namenu shranjevanja vaših osebnih podatkov. Imate pravico do zahtevanja spremembe, prepovedi ali izbrisa teh podatkov. K temu kot tudi k ostalimi vprašanji na temo varstvo podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na naslov, ki je naveden poz zavihkom vpogled. Poleg tega se lahko pritožite pri zato zadolženi inšpekciji.

Poleg tega imate pravico, da pod posebnimi pogoji zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Informacije o tem lahko najdete v Informacijah o varstvu podatku pod poglavjem „pravica do omejitev obdelave podatkov“.

Orodja za analizo in orodja tretjih ponudnikov

Pri obisku naše spletne strani, se lahko vaše brskalne navade statistično ovrednotijo. Ta proces poteka predvsem s piškotki in s tako imenovanimi programi za analizo. Analiza vaših brskalnih navad poteka praviloma anonimno; teh brskalnih navad pa ni možno izslediti nazaj do vas. Tej analizi lahko nasprotujete ali pa jo z neuporabo določenega orodja preprečite. Podrobnejše informacije o temu najdete v sledeči razlagi o varnosti podatkov.

Tej analizi lahko nasprotujete. O možnosti nasprotovanja vas bomo informirali pri informacijah o varstvu podatkov.

2. Splošni napotki in informacije o obveznostih

Varstvo osebnih podatkov

Administrator te spletne strani jemlje varstvo vaših osebnih podatkov zelo resno. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo zaupno v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov kot tuti s tem pojasnilom o varstvu podatkov.

Ob uporabli tega spletnega mesta, se začnejo zbirati različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, s katerimi se vas lahko osebno identificira. Iz priložene izjave o varstvu podatkov lahko razberete, katere osebne podatke zbiramo in zakaj jih uporabimo. Pojasnjeno je tudi zakaj in za kakšen namene se to dogaja.

Opozarjamo, da se lahko na internetu pri prenosu podatkov pojavijo varnostne luknje (npr. pri komunikaciji preko E-pošte). Varnost podatkov pred varnostnimi luknjami, do katerih lahko dostopajo tretje osebe ni mogoč.

Odgovorno mesto

Odgovorno mesto za Obdelavo podatkov na tej spletni strani je:

TCS
Tunnel Construction Services GmbH
Sauldorf 69
A-5232 Kirchberg bei Mattighofen
Tel. št.: +43 664 814 85 28
E-pošta: darja.lainscek@tunneling.at

Odgovorna je fizična ali pravna oseba, ki odloča sama ali pa z drugimi o namenu ali sredstvih, o obdelavi osebnih podatkov (npr. imena, E-pošta, naslovi itd.).

Preklic privolitve o obdelavi podatkov

Večina procesov obdelave podatkov je možna le z izrecno privolitvijo. Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete. Za to že zadostuje, da nam pošljete neformalno E-pošto. Zakonitost obdelanih podatkov pred priklicem ostane nespremenjena.

V posebnih primerih imate pravico ugovora proti shranjevanju podatkov, kot proti direktni reklami (21. Člen DSGVO – Splošna uredba o varstvu podatkov)

Če je prišlo do obdelava podatkov na podlagi 6. člena 1 lit. e ali f odstavka po DSGVO  (Splošna uredba o varstvu podatkov) imate pravico da kadarkoli iz kakršnihkoli razlogov, proti širjenju vaših osebnih podatkov vložite pritožbo; to velja tudi za iz  teh odločb podprt Profiling.

O Trenutni pravni osnovi na kateri temelji obdelava, lahko preberete v tej razlagi o varstvu podatkov. Če boste vloži ugovor vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo varne namene obdelave, ki pretehtajo vaše interese, pravice in svoboščine ali pa če obdelava služi uveljavljanju zahteve, opravljanju ali zagovoru pravnih zahtevkov (Ugovor po 21. Členu, 1. odstavku DSGVO – Splošna uredba o varstvu podatkov).

Če so vaši osebni podatki obdelani, za izvajanje direktnega reklamiranja imate pravico, da kadarkoli vložite pritožbo proti obdelavi vaših osebnih podatkov za v reklamne namene; to velja tudi za profiliranje, v kolikor je to povezano z direktno reklamo. Če temu nasprotujete vaši osebni podatki, ne bodo več uporabljeni za v namen direktne reklame (ugovor po 21. Členu, 2. odstavka DSGVO – Splošna uredba o varstvu podatkov).

Pravica do pritožbe na pristojnem  inšpektoratu

V primeru kršitve DSGVO (Splošne uredbe o varstvu podatkov) imajo oškodovani pravico do pritožbe pri zato zadolženem inšpektoratu, zlasti v državi vašega običajnega zadrževanja, vašega delovnega mesta, ali kraja prekrška. Pravica do pritožbe je sestavljena  ne glede na siceršnjo upravno pravo ali sodno pravno sredstvo.

Pravica do prenosa podatkov

Imate pravico, da prejmete podatke, ki so bili avtomatsko obdelani na podlagi vaše privolitve, katere lahko obdržite ali pa izročite na tretje osebe v običajnem formatu ki je strojno čitljiv. V primeru da zahtevate direkten prenos podatkov na drugo odgovorno osebo, se to izvrši samo če je to tehnično možno.

SSL- oz. TLS- šifriranje

Ta stran zaradi varnosti in zaradi varnosti prenosa zaupnih podatkov, kot npr. pri naročilih, ali povpraševanju, ki nam jih pošljete kot administratorju strani, uporablja SSL oz. TLS kodiranje. Kodirano povezavo lahko  prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz “http://“ v https:// ter na simbolu ključavnice, ki je prikazan v vaši iskalni vrstici brskalnika.

Ko je SSL- oz TLS- šifriranje aktivirano, podatke ki ste nam posredovali, tretje osebe ne morejo prebirati.

Informacije, prepoved, izbris in popravek

V okviru veljavnih zakonitih predpisih imate pravico, da kadarkoli zahtevate brezplačno pojasnilo o vaših shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru, prejemniku in namenu obdelave podatkov in po potrebi pravico do popravka, blokade ali izbrisa teh podatkov. V ta namen, kot tudi glede drugih  vprašanji  na temo osebnih podatkov se lahko kadarkoli obrnete na nas pod naveden naslov pod vpogled.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

Imate pravico, da zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Za ta namen, se lahko kadarkoli obrnete na naš naslov ki je zaveden pod zavihkom vpogled. Pravica do omejitve obdelave podatkov:

  • Če zanikate pravilnost pri nas shranjenih vaših osebnih podatkov, praviloma potrebujemo čas da to tudi preverimo. V času trajanja preverjanja vaših podatkov imate pravico, da zahtevate omejitev širjenja le teh.
  • Če se je širjenje vaših osebnih podatkov zgodilo oz. se dogaja proti zakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave vaših podatkov.
  • Ko vaše osebne podatke ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za opravljanje zagovora ali uveljavitve zahteve za pravni zahtevek imate pravico, da namesto izbrisa, zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če ste vložili pritožbo na 21 člen, 1 odstavek zakonika DSGVO (Splošna uredba o varstvu podatkov), je tukaj prvo potrebno pretehtati med vašimi in našimi interesi. Dokler še prevladujoči interesi niso znani, imate pravico zahtevati omejitev širitve vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili širitev vaših osebnih podatkov, potem  se ti podatki lahko obdelajo samo z vašo privolitvijo “odvisno od vašega shranjevanja“, z uveljavitvijo zahteve, opravljanjem, zagovorom pravnega zahtevka, zaradi  varnosti pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz pomembnih razlogov javnih interesov Evropske Unije ali ene države članice.

Ugovor proti reklamnim E-poštam

Uporaba v okviru vpogleda objavljenih obveznih kontaktnih podatkov za pošiljanje za ne izrecno zahtevanih reklam in informacijskih materialov se s tem oporeka. Administrator spletne strani se izrecno drži pravnih korakov v primeru ne zahtevanih reklamnih informacij, na primer vsiljena E-pošta.

3. Evidentiranje na naši spletni strani

Piškotki

Internetne strani deloma uporabljajo tako imenovane piškotke. Piškotki na vašem računalniku ne povzročijo nikakršne škode in ne vsebujejo virusov. S pomočjo piškotkov, lahko našo ponudbo naredimo ponudniku bolj prijazno, bolj efektivno in varno. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik.

Večina uporabljenih piškotkov so tako imenovani ”Session-Cookies”. Po zaključku vašega obiska na spletni strani se le ti avtomatsko izbrišejo. Drugi Piškotki pa ostanejo shranjeni na vašem računalniku, dokler teh ne izbrišete. Ti piškotki nam omogočijo, da pri vašem naslednjem obisku naše spletne strani vaš brskalnik prepoznamo.

Vaš brskalnik lahko nastavite tako, da vas o nameščanju piškotkov obvesti in jih tako lahko dovolite le v posameznih primerih, nastavite lahko sprejem piškotkov za določene primere ali jih generalno izključite kot tudi vklopite avtomatično brisanje piškotkov ki se aktivira po zaprtju brskalnika.

Piškotki, ki so potrebni za potek elektronske komunikacije, ali za zagotovitev določenih od vas zaželenjih funkcij (npr. funkcija košarice), bodo na podlagi  6. Člena, 1. lit. f odstavka po DSGVO (Splošna uredba o varstvu podatkov) shranjeni. Administrator spletne strani ima upravičeno zanimanje za shranjevanje piškotkov, za optimizacijo spletne strani, ter za zagotavljanje svojih storitev brez napak. V kolikor se drugi piškotki (npr. piškoti za analizo vaših brskalnih navad) shranijo, bodo ločeno obravnavani v pojasnilu o varstvu podatkov.

Server-prijavne-datoteke

Ponudnik internetnih storitev avtomatsko zbira in shranjuje informacije v tako imenovane Server-prijavne-datoteke, katere nam vaš brskalnik avtomatsko posreduje. To so:

  • Tip brskalnika in verzija brskalnika
  • Uporabljeni operacijski sistem
  • Referenčen URL
  • Ime gostitelja domene
  • Ura dostopa na serverju
  • IP- Naslov

Združevanje teh podatkov z drugimi viri podatkov ne bo izvedeno.

Evidentiranje teh podatkov poteka na osnovi 6. Člena 1. lit f odstavka DSGVO (Splošna uredba o varstvu podatkov). Administrator spletne strani ima upravičeno zanimanje za tehnični prikaz brez napak in za optimizacijo njegove spletne strani – tukaj morajo biti evidentirane Server-prijava-datoteke.

Kontaktni formular

Če nam preko kontaktnega formularja pošljete vaše povpraševanje, bodo vaši navedeni podatki iz vprašalnika,  vključno z vašimi navedenimi kontaktnimi podatki shranjeni pri nas za namen obdelave povpraševanja in za primere dodatnih vprašanj. Teh podatkov brez vaše privolitve ne bomo delili naprej.

Obdelava podatkov, ki so bili vneseni v kontaktni formular, poteka samo na podlagi vaše privolitve (6. Člen 1. odstavek 1 lit. DSGVO – Splošna uredba o varstvu podatkov). To privolitev lahko kadarkoli prekličete. Tukaj zadostuje, da nam pošljete neformalno obvestilo preko E-pošte.

Vaši podatki ki ste jih vnesli v kontaktni formular, ostanejo pri nas dokler ne zahtevate izbrisa le teh, prekličete vašo privolitev o shranjevanju ali namen za shranjevanje podatkov odpade. (npr. po zaključeni obdelavi vašega povpraševanja). Prisilna zakonska pravila – še posebej rok shranjevanja – ostanejo nespremenjena.

Povpraševanje preko E-pošte, telefona ali preko Faxa

Če nas kontaktirate preko E-Maila, telefona ali Faxa, bo vaše povpraševanje vključno z vsemi vašimi osebnimi podatki ki izhajajo iz tam (ime, povpraševanje) v namen obdelovanja vaše prošnje, pri nas shranjeno in obdelano. Teh podatkov brez vaše privolitve ne bomo delili naprej.

Obdelava teh podatkov poteka na podlagi 6. Člena, 1.lit odstavka DSGVO (Splošna uredba o varstvu podatkov) v primeru, da je vaše povpraševanje povezano z izpolnitvijo pogodbe ali z realizacijo pred pogodbenih ukrepov.

V vseh ostalih primerih obdelava teh podatkov poteka na podlagi vaše privolitve (6. Člena, 1. odstavka lit. a DSGVO – Splošne uredbe o varstvu podatkov) ali pa na podlagi naših utemeljenih interesov (6. Člen, 1. lit f odstavek DSGVO – Splošna uredba o varstvu podatkov), ker imamo upravičeno zanimanje za efektivno obdelavo na nas naslovljenih povpraševanj.

Podatki, ki ste nam jih poslali preko kontaktnega formularja, ostanejo pri nas tako dolgo dokler ne zahtevate izbrisa, prekličete vašo privolitev za shranjevanje ali namen za shranjevanje odpade. (npr. po zaključeni obdelavi vaše prošnje). Obvezni pravni predpisi “še posebej zakonski roki shranjevanja“ ostanejo nespremenjeni.

4. E-novice

Osebni podatki pri E-novicah

Če želeti prejemati E-novice naše spletne strani, potrebujemo naslov vaše E-pošte, kot tudi informacije, katere nam omogočijo preveritev, da ste vi res lastnik navedene E-pošte, in da se strinjam s prejemanjem novic. Drugi podatki se ne zbirajo , oziroma samo na prostovoljni bazi. Te podatke uporabljamo izključno samo za pošiljanje zahtevanih informacij in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Obdelava podatkov, ki so bili navedeni v formularju za E-novice, poteka izključno na podlagi vaše privolitve (6. Člen, 1.lit odstavek a DSGVO – Splošna uredba o varstvu podatkov). Dodeljena privolitev za shranjevanje podatkov, E-poštnega naslova, kot tudi uporaba le tega za pošiljanje E-novic lahko kadarkoli prekličete, preko povezave v E-novicah  “preklic“. Zakonitost že obdelanih podatkov ostane po preklicu nespremenjeno.

Podatke, ki ste nam posredovali v zvezi s prejemanjem E-novic, bodo pri nas shranjeni do vaše odjave, ter bodo po vašem izpisu izbrisani. Podatki, ki so pri nas shranjeni zaradi drugih namenov, ostanejo nespremenjeni.

5. Vtičniki in orodja

YouTube z razširjenim varstvom podatkov

Naša spletna stran uporablja vtičnik spletne strani YouTube. Skrbnik strani je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Uporabljamo Youtubu v razširjenem načinu za zaščito varstva podatkov. V skladu z YouTube ta način omogoča, da se podatki ne shranjujejo preden si obiskovalec pogleda video. Posredovanje podatkov na partnerje YouTuba zaradi razširjenega načina pa ni nujno izključeno. Tako YouTube vzpostavi povezavo z Google DoubleClick-omrežjem ne glede na to ali si si želite ogledati video.

Takoj ko zavrtite YouTube-video na naši spletni strani, se vzpostavi povezava med YouTube serverji, pri tem YouTube pridobi informacijo, katero izmed spletnih strani ste obiskali. Če ste prijavljeni s svojem YouTube računom, omogočite YouTubu, da način vašega spletnega brskanja direktno pripiše vašemu profilu. To lahko preprečite z izpisom iz YouTube računa.

Youtube lahko po zagonu videa, na vaši napravi shrani različne piškotke. Z pomočjo teh piškotov lahko pridobi informacije o obiskovalcih naše spletne strani. Te informacije so med drugimi uporabljene za statistiko videov, za izboljšanje uporabe in za v izogib prevaram. Piškotki ostanejo na vaši napravi tako dolgo, dokler jih ne izbrišete.

V primeru zagona YouTube videa, lahko pride do nadaljnje obdelave podatkov, na katere mi nimamo vpliva.

Uporaba YouTuba je v skladu z interesom – prikazati bolj privlačne ponudbe na naši spletni stran.  Ta interes je opravičen v skladu z 6. členom 1. odstavka 1lt. f DSGCO (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Nadaljnje informacije o varstvu podatkov na YouTubu najdete v njihovi izjavi o varstvu podatkov na  spletni strani: https://policies.google.com/privacy?hl=de.