PREDSTAVENIE TUNNELING

NAŠA FIRMA SA ŠPECIALIZUJE NA REALIZÁCIU PODZEMNÝCH STAVIEB. S POMOCOU NÁŠHO TÍMU ODBORNE ZAŠKOLENÝCH SPOLUPRACOVNÍKOV A ŠIROKEJ ZÁKLADNI MANAŽMENTU SA SNAŽÍME  POSKYTNÚŤ NAŠIM KLIENTOM TIE NAJLEPŠIE MOŽNÉ RIEŠENIA.

NAŠA KONCEPCIA A NAŠE HODNOTY

Naša firma sa zameriava na stavebné činnosti, predovšetkým na podzemné stavby. Prioritou našich odborne zaškolených pracovníkov a nášho angažovaného tímu v administratívnej zložke je uspokojiť požiadavky našich zákazníkov pri realizácii stavieb. Vďaka našej priamočiarej línii sme sa v priebehu uplynulých rokov etablovali v pozícii jedného z vedúcich poskytovateľov v oblasti realizácie podzemných ťažieb. Aj naďalej chceme kráčať touto cestou, aby sme spoločne s našimi zákazníkmi dokázali podať tie najlepšie výkony. Túto pozíciu chceme zastávať dlhodobo a upevňovať ju aj naďalej, pričom naše konanie sa zakladá na základných hodnotách, akými sú tímový duch, kvalita, bezpečnosť a čestnosť.

HISTÓRIA FIRMY

V roku 2004 bola v Bratislave založená firma GRIDO ako kancelária architektúry a realizácie pozemných stavieb. V priebehu obchodných aktivít sa vtedajší spoločníci oddelili a firma bola v roku 2011 ponúknutá na predaj. Po prevzatí spoločnosti GRIDO sa firma premenovala na SLOVAKSTAV a prešla úspešnou reštrukturalizáciou. Pozemné staviteľstvo ustúpilo a v postupných krokoch špecializácia pokročila na podzemné staviteľstvo.

Názov firmy Slovakstav však neodrážal hlavnú náplň podzemného staviteľstva a preto mnohých tento názov iritoval. V roku 2021 bol názov firmy zmenený na TCS (Tunnel Construction Services), aby sa hlavná úloha stala reprezentatívnou pre celú firemnú skupinu.

So svojimi pobočkami (v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Slovinsku, Slovensku, Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine) disponuje spoločnosť potrebnou kvalifikáciou v oblasti staviteľstva a dočasného zamestnania. Spoločnosť má tiež povolenia pre ťažobnú činnosť a s tým spojenú manipuláciu s výbušninami.

171104_SLOVAKSTAV_KPA0428
171105_SLOVAKSTAV_KPA0605
171105_SLOVAKSTAV_KPA0768

LOKALITY

Získajte viac informácií o TUNNELING a jej dcérskych spoločnostiach v iných krajinách.

NÁŠ TÍM

Spoznajte našich pracovníkov

Kontakt

„Kontaktujte nás alebo nám napíšte e-mail.
Tešíme sa na Vás.“

FOTOGALÉRIA