O NÁS

V roku 2004 bola v Bratislave založená architektonická kancelária GRIDO, s činnosťou v oblasti pozemného staviteľstva. V rámci podnikateľskej činnosti sa bývalí akcionári rozišli rôznymi cestami a spoločnosť bola v roku 2011 ponúknutá na predaj. Firma bola prevzatá, premenovaná na SLOVAKSTAV a prešla výraznou reštrukturalizáciou.

Reorganizovaná firma sa vzdala pôvodných podnikateľských aktivít a namiesto toho sa špecializovala na podzemné staviteľstvo. Táto nová kľúčová kompetencia bola úspešne rozvinutá a položila pevný základ pre budúcnosť. Názov SLOVAKSTAV v priebehu rastu už nezodpovedal neustále sa zvyšujúcim aktivitám v podzemnom staviteľstve, a preto sa skupina spoločností v roku 2021 premenovala na „TCS (Tunnel Construction Services) Tunneling – We build the future“. Premenovanie bolo tiež dôležitým krokom pre rozvoj nových trhov a čoraz medzinárodnejšiu orientáciu skupiny spoločností.

Dnes prevádzkujeme medzinárodnú sieť so sídlami spoločností v deviatich krajinách a potrebnou kvalifikáciou, odbornými znalosťami a zručnosťami v miestnom stavebnom priemysle a odvetví dočasného zamestnávania. Máme tiež licenciu na vykonávanie banskej činnosti a manipuláciu s výbušninami. 

220927_KUEHTAL_KPA148
220927_KUEHTAL_KPA146
220927_BRENNER_KPA0126