služby

„Ponúkame komplexné portfólio spoľahlivých, produktívnych a nákladovo efektívnych služieb.

Všetko na jednom mieste: od inštalácie a uvedenia do prevádzky až po servis, údržbu a modernizáciu. S nami ste v tých najlepších rukách.

Ako takmer žiadna iná spoločnosť v tomto odvetví, Tunnel Construction Services spája svoje schopnosti s vynikajúco vyškoleným personálom, aby zákazníkom poskytovala bezkonkurenčnú hodnotu.

Nezáleží na tom, či sa stavenisko nachádza v nadmorskej výške 1700 m nad morom, či azbest v hornine vyžaduje plnú koncentráciu a dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov, alebo či ide o jeden z najdlhších železničných tunelov v súčasnosti vo výstavbe.

Prekračujeme očakávania a svoju prácu vykonávame s konzistentnou presnosťou a precíznosťou. Náš výkon je vašou vizitkou do budúcnosti.

Náš skúsený a certifikovaný tím spĺňa všetky požiadavky, ktoré na nás môžu klienti klásť.

Stručný prehľad nášho know-how:

  • Odstreľovanie
  • Báger v čelbe
  • Manipulácia s ťažkými strojmi a zariadeniami (bágre, kolesové nakladače, nákladné autá, vrtné súpravy, stroje na striekanie betónu atď.)
  • Betonárske práce (armovanie, debnenie, tesárske práce atď.)
  • Betonárske práce s debniacimi vozíkmi
  • Údržbárske práce (elektrikári, zámočníci, certifikovaní zvárači atď.)“
220927_FROESCHNITZGRABEN_KPA173
220927_BRENNER_KPA0126
220927_BRENNER_KPA0096