VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Ručenie za obsahy

V súlade so všeobecnými zákonmi sme ako poskytovateľ služieb zodpovední za vlastné obsahy, nachádzajúce sa na týchto stránkach. Ako poskytovatelia služieb nie sme povinní kontrolovať sprostredkované alebo uložené cudzie informácie alebo analyzovať okolnosti, poukazujúce na protiprávnu činnosť.

Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi ostáva uvedeným nedotknuté. Ručenie tohto charakteru je ale možné až od momentu zistenia konkrétneho porušenia zákona. Pri zistení príslušného porušenia zákona tieto obsahy bezodkladne odstránime.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webstránky tretích osôb, na ktorých obsahy nemáme žiaden vplyv. V dôsledku toho nemôžeme za tieto cudzie obsahy prevziať žiadne ručenie. Za obsahy prepojených stránok aj naďalej zodpovedá daný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia preverené vzhľadom na možné porušenie práv. V čase prepojenia neboli zistené žiadne protiprávne obsahy.
Nie je možné požadovať permanentnú obsahovú kontrolu prepojených stránok bez konkrétnych dôkazov porušenia práv. Pri zistení porušenia práv odkazy tohto charakteru bezodkladne odstránime.

Autorské právo

Obsahy a diela nachádzajúce sa na týchto stránkach, zostavené prevádzkovateľom stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, spracovanie, rozširovanie a akýkoľvek spôsob zhodnocovania mimo vymedzení autorského zákona si vyžaduje písomný súhlas daného autora prípadne zhotoviteľa. Sťahovanie alebo kopírovanie tejto stránky je povolené len pre súkromné, nie komerčné účely.

Pokiaľ obsahy, nachádzajúce sa na tejto stránke neboli zhotovené prevádzkovateľom, budú zohľadnené autorské práva tretej strany. Predovšetkým budú tieto obsahy označené ako obsahy tretích strán. Pokiaľ by ste napriek uvedenému boli upozornení na porušenie autorských práv, prosíme Vás, aby ste nám túto skutočnosť oznámili. Pri zistení porušenia práv obsahy toho charakteru bezodkladne odstránime.